A bíróság a házasságot bármelyik házastárs kérelmére felbontja, ha az teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott.
A házasságot a bíróság valamelyik házastárs kérelmére (házasság felbontása teljes körű bizonyítás alapján, ún. "tényállásos bontás"), vagy a házastársak közös kérelmére - egyező akaratnyilvánítás alapján - bontja fel (ún. "megegyezésen alapuló bontás").

A házasság felbontása iránt a pert az alperes lakóhelyén vagy a házastársak utolsó közös lakóhelyén illetékes bíróságon kell megindítani. A per a keresetlevél benyújtásával indul.
A házassági bontóper eljárási illetékének a mértéke 30 000 forint, melyet felperes köteles megfizetni a keresetlevél benyújtásával egyidejűleg, ha nem kapott személyes költségmentességet a bíróságtól. Amennyiben jövedelme nem haladja meg a 28.500 Ft-ot és vagyona nincs vagy egyéb körülményei miatt létfenntartása veszélyeztetett az illetékes bíróságtól formanyomtatvány becsatolásával egyidejűleg személyes költségmentességet kérhet.

Amennyiben a keresetlevél tartalma alapján megfelel a jogszabályoknak a bíróság kitűzi az első tárgyalást. A bíróság a válóper során a feleket személyesen hallgatja meg. Amennyiben a felperes (aki a keresetlevelet benyújtotta a bíróságra) az első tárgyaláson nem jelenik meg, és nem menti ki magát, a bíróság a pert megszünteti.

Amennyiben a házastársaknak nem született közös kiskorú gyermeke és minden járulékos kérdésben megegyeztek az első tárgyaláson kimondja a bíróság a házasság felbontását.
Amennyiben a feleknek közös kiskorú gyermeke született a bíróság kísérletet tesz a felek békítésére. Amennyiben a békítés eredményre vezet, a bíróság a pert megszünteti. Ha a bíróság által megkísérelt békítés sikertelen volt, a bíróság a tárgyalást elhalasztja és egyúttal felhívja a felek figyelmét arra, hogy amennyiben az eljárás folytatását kívánják, úgy a tárgyalást követő 3 hónapon belül írásban kell kérniük azt, ellenkező esetben ugyanis a per megszűnik.

A házasság felbontásáról a bíróság ítélettel határoz. A házasság felbontása esetén a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek tekintetében a szülői felügyelet kizárólagos gyakorlójáról és tartása felől - szükség esetén - az erre irányuló kereseti kérelem hiányában is rendelkeznie kell. A házasság bírósági felbontása esetén a házasság a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

Megegyezésen alapuló bontás esetében a feleknek az alábbi járulékos kérdésekben kell megegyezniük:

  • a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása
  • a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás
  • a gyermek tartása,
  • a házastársi közös lakás használata,
  • valamint igény esetén a házastársi tartás kérdésében.

Amennyiben a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozniuk.

Mediáció

A házastársak a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt – saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére – kapcsolatuk, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében közvetítői eljárást vehetnek igénybe. A közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják. A gyermeket érintő kérdésekben, így például a szülői felügyelet rendezése során a bíróság, vagy a gyámhatóság kötelezheti a feleket, hogy forduljanak bírósági közvetítőhöz. Ez persze nem azt jelenti, hogy megállapodniuk kötelező, de követelmény, hogy elmenjenek az úgynevezett előkészítő ülésre, amelyen szakképzett mediátor tájékoztatja a feleket, és afelé tereli őket, hogy keressék a megegyezéshez vezető utat.

 

Forrás: 2013. évi V. törvény

 

Amennyiben az adott probléma valamelyike érinti Önt,
forduljon hozzánk bizalommal.
Szaktudásunkkal teljeskörű segítséget nyújtunk Önnek.