Szülői felügyelet

A válófélben lévő szülők, élettársak között folyó gyermek elhelyezési vitát a törvény szülői felügyelet rendezéseként nevesíti. Azok a személyek akik 2014 tavasza előtt váltak el, vagy a gyermekek tekintetében ekkor egyeztek meg, akkor még gyermekelhelyezésről beszéltek.

Mit is jelent a szülői felügyelet?

A szülő felügyelet magában foglalja a gondozás, nevelés, vagyonkezelés, törvényes képviselet, a gyámnevezés, valamint a gyámságból való kizárás jogát.

A szülői felügyeletet minden esetben a gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni, s biztosítani kell, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek az őt érintő döntésekben véleményt nyilváníthasson.

A szülők egymással együttműködve kötelesek gyakorolni a szülői felügyeletet. A szülői felügyelet gyakorlása során a szülők jogai és kötelezettségei egyenlőek. A szülői felügyeletet a szülők közösen gyakorolják- ellentétes megállapodás hiányában – akkor is, ha már nem élnek együtt. A különélő szülők a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat egymás között megoszthatják, ugyanakkor megállapodhatnak abban is, hogy a szülői felügyeletet teljes körűen csak az egyikük gyakorolja.

A különélő szülők megállapodásának hiányában – kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból – a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja.
A bíróság a döntés során azt mérlegeli, hogy a gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődése miként biztosítható a legkedvezőbben.
A bírósági eljárás során számítani kell arra - amennyiben a szülők között vita alakul ki, hogy a szülői felügyeleti jogot melyikük gyakorolja -, hogy az okirati bizonyítékok, tanú meghallgatások, környezettanulmány elkészítése mellett a bíróság igazságügyi szakértőt is elrendel (felek kérésére és hivatalból is) a perben, mely során a szülőket (és azokat akik a gyermek nevelésében részt vesznek, pl.: az új élettárs, barát) és a gyermeket (amennyiben a gyermek életkora lehetővé tesz) is megvizsgálják. A bíróság a bizonyítékok mérlegelése után dönt, hogy melyik szülő alkalmasabb arra, hogy a gyermek felett kizárólagos szülői felügyeleti jogot gyakoroljon.

Jó tudni, hogy a bíróság előtt egyezségnek minősül az is, ha a gyermek hosszabb ideje háborítatlanul egyikük háztartásában nevelkedik, így amennyiben a különélő szülő ettől el akar térni a Bíróság megváltoztatás tényeként fogja kezelni és a bizonyítást is úgy fogja lefolytatnia a perben.

Ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők valamely kérdésben nem tudnak egyezségre jutni- a lelkiismereti- és a vallásszabadság körébe tartozó kérdések kivételével- az adott kérdésben a gyámhatóság dönt, amennyiben pedig a szülők már nem tudnak együttműködni, a közös szülői felügyeletet a bíróság bármelyik szülő kérelmére megszünteti, amennyiben ez a gyermek érdekeivel is összhangban áll.

 

Forrás: 2013. évi V. törvény

 

Amennyiben az adott probléma valamelyike érinti Önt,
forduljon hozzánk bizalommal.
Szaktudásunkkal teljeskörű segítséget nyújtunk Önnek.